kongsolo jetso expired

許留山 【有獎遊戲返黎喇】CAP中有獎!

許留山 【有獎遊戲返黎喇】CAP中有獎! 許留山【Mango & Durian】有獎遊戲: 免費送您【脆脆芒果芝士】1客 或【脆脆榴槤芝士】1客。想免費試新野即玩! 遊戲玩法: 1. 成為「許留山」Facebook 專頁的粉絲; 2. 當短片中出現3個相同圖案時,按停CAP低圖片,於留言位置上載CAP圖,並Tag 2 位朋友; 3. 完成又被抽中的20位朋友為得獎者; 4. 得獎者每人可獲得【脆脆芒果芝士】1客 或【脆脆榴槤芝士】1客 遊戲條款及細則: 1. 遊戲截止時間: 2016年4月18日11:59 PM; 2. 提交的內容及時間以許留山的記錄為準; 3. 參加者須完成以上所有步驟方符合資格; 4. 此遊戲只限香港地區之 Facebook用戶參加; 5. 參加者只限贏取獎品一次,以姓名及電郵作準; 6. 遊戲結果將於2016年4月21日在 Facebook專頁內公佈; 7. 得獎者須於領獎通知發出日起 2 天內透過電郵遞交個人資料 (包括姓名及電郵)。若獲獎者逾期未回覆確認,視同放棄得獎資格,獎品將不再補發; 8. 如有任何爭議,許留山食品製造有限公司保留最終決定權。