kongsolo jetso expired

六月極上優惠TIPS

六月極上優惠TIPS 食客凡惠顧放題,除了雪糕、汽水及啤酒繼續任飲任食之外,每位更加奉送足料海膽翅一客,師傅用上自家熬製數小時而成的木魚湯底,配上鮮蟹肉、素翅同煮,加上海膽,味道鮮甜,絕對是令人驚喜的特別優惠。 另外,6人同行,生日月份可享香檳乙支價值$280(須出示身份證及預先訂) 晚市放題,星期日至四 6:30pm-8:30pm,成人$188,小童/長者$118 8:30pm-10:30pm,成人$188,小童/長者$118 晚市放題,星期五至六、公眾假期前夕 6:30pm-8:30pm,成人$198,小童/長者$128 8:30-10:30pm,成人$198,小童/長者$128 特設午市放題,星期一至日 12nn-2:30pm,成人$178,小童/長者$118 查詢電話:2369 8022/2312 2284