kongsolo jetso expired

憑香港中學會考2011 准考證贏最潮白色iPad2!(名額兩位)

有著數!唔駛排隊!憑香港中學會考2011 准考證贏最潮白色iPad2!(名額兩位) 各位,每日去自修室排隊溫習、操past paper、仲要驚住等放榜…呢啲都係唔少會考生嘅集體回憶,既痛苦,又難忘。隨住新高中學制嘅推行,香港中學會考漸成歷史。明愛社區及高等教育服務現誠邀各香港中學會考2011嘅末代考生,將自己喺呢段歷史中嘅心路歷程用文字記錄底,其中內容寫得最精彩嗰位將有機會贏獲最潮白色iPad2 Wi-Fi 16GB一部(名額兩位)!只要你係香港中學會考2011嘅考生,並持有香港中學會考2011准考證,快啲把握機會,完成問卷並寫底簡短感受,即可參加呢次活動,贏部白色iPad2返屋企 !