kongsolo jetso expired

UA e-Cash循環備用現金限時獎賞高達HK$500

UA e-Cash循環備用現金限時獎賞:新客戶唔使貸款,成功開戶即送HK$200*,提取貸款再送HK$300*!利息以逐日計算,未動用嘅貸款額唔會收息,個戶口仲可以攞嚟以備不時之需,簡直係一舉多得呀!心動不如行動,仲唔快啲上網申請?立即行動:https://goo.gl/dfXQpz 溫馨提示:推廣期至2018年8月31日  利息以逐日計算,唔用唔收息  一經批核,無限次使用  打個電話或網上一按,現金直接轉入戶口  信貸金額隨每次還款後自動調整 *受條款及細則約束 忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介 查詢及投訴熱線:2681 8888 放債人牌照號碼:0871/2018