kongsolo jetso expired

美心奶黄月餅今日 (2/8) 中午 12 點再度微信錢包 THE GULU 開搶!

美心奶黄月餅今日 (2/8) 中午 12 點再度微信錢包 THE GULU 開搶! 【美心流心奶黃月餅再度開賣】 由於琴日既反應非常熱烈,有好多月餅粉絲表示真係好想好想好想食到美心流心奶黃月餅! 有見及此,今日12點起,喺#微信香港錢包 將會再度開賣,各位唔好錯過啦!手快有手慢冇! #THEGULU #美心 #流心奶黃 #請繼續支持 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知