kongsolo jetso expired

蘋果優惠 x 譚仔三哥米線指定分店可享送多一餸

蘋果優惠 x 譚仔三哥米線指定分店可享送多一餸 有冇朋友好鍾意食譚仔三哥米粉呢?如果有就要留意這次蘋果優惠推出的譚仔三哥米線的優惠,因為三哥係好少有推出優惠嫁!蘋果優惠 x 譚仔三哥米線有多張優惠券可使用,但有指定分店所以大家用之前要睇清楚呢! 譚仔三哥米線 (葵涌廣場) – 全日優惠惠顧滿$100 送青瓜或雲耳 https://applespot.hk/%E9%99%84%E8%BF%91/%E8%91%97%E6%95%B8/5b5aca6e03a53004916a6d71 譚仔三哥米線 (上水海禧華庭) – 全日兩餸米線 配飲品 送多1款餸 https://applespot.hk/%E9%99%84%E8%BF%91/%E8%91%97%E6%95%B8/5b5acc3203a53004916a6d75 譚仔三哥米線 (觀塘晨光大廈) – 下午二時後 一餸或以上米線 +$3配飲品 https://applespot.hk/%E9%99%84%E8%BF%91/%E8%91%97%E6%95%B8/5b5acbba03a53004916a6d73 譚仔三哥米線 (旺角西洋菜南街) – 全日兩餸米線 配飲品 送多1款餸 https://applespot.hk/%E9%99%84%E8%BF%91/%E8%91%97%E6%95%B8/5b5ab805e7854213cdae1e6a 譚仔三哥米線 (尖沙咀幸福中心) – 下午三時後 兩餸米線配飲品 送多1款餸 https://applespot.hk/%E9%99%84%E8%BF%91/%E8%91%97%E6%95%B8/5b5ac4c103a53004916a6d6d 譚仔三哥米線 (九龍橫頭磡匯富坊) – 星期一至六全日 兩餸米線配飲品 送多1款餸 https://applespot.hk/%E9%99%84%E8%BF%91/%E8%91%97%E6%95%B8/5b5ac8cce7854213cdae1e6e 譚仔三哥米線 (牛頭角得寶花園) – 全日一餸米線/扭 紋薯粉/過橋米線 +$3配飲品 https://applespot.hk/%E9%99%84%E8%BF%91/%E8%91%97%E6%95%B8/5b5ac983e7854213cdae1e72 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知