kongsolo jetso expired

東海堂【購買任何蛋糕滿$198或以上,即減$70】

東海堂【購買任何蛋糕滿$198或以上,即減$70】 成功登記嘅朋友就可以得到「$70 蛋糕優惠券」*乙張,購買零售價價值$198或以上 (單個計算),每日限量,送完即止!就算唔係生日,都可以隨時買個蛋糕同朋友一齊分享啦。 $70 蛋糕優惠券 ▶ https://minisite.aromebakery.com.hk/index/1 想得到優惠券,請跟從以下步驟登記: 1. 請於即日起至8月7日,按[https://minisite.aromebakery.com.hk/index/1]登記 2. 複製登記表上的文字,貼上並tag 3 個朋友到此Facebook post 的留言位置 3. 留言完畢後回到登記表分享此post 到個人頁面以完成登記 4. 得獎者將於6小時內收到確認電郵 優惠券有效期至2018年8月14日。有關條款及細則,請留意優惠券上之列明。