kongsolo jetso expired

Plum 下星期三 (9月5日) 登陸將軍澳請食糖蔥餅!

Plum 下星期三 (9月5日) 登陸將軍澳請食糖蔥餅! Plum 將於下星期三(9月5日)登陸將軍澳!喺正式登陸將軍澳之前,我哋希望可以先同大家打個招呼、俾大家認識吓我哋先~ 下星期一、二(9月3日 及 9月4日)我哋會喺圖中兩個地點派發「糖~蔥~餅~」,希望到時見到您! 數量有限,送完即止。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知