kongsolo jetso expired

再嚟 $50 有 6 件雞!KFC 今明兩日桶雞低至半價!

再嚟 $50 有 6 件雞!KFC 今明兩日桶雞低至半價! 6件雞就50蚊 星期一二等你分! 係呀星期一二有50蚊6件雞呀,係時候call齊姨媽姑姐、叔伯兄弟一齊嚟kfc開食雞party啦! *每人只可以$50購買6件雞一次 及 以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次 *只適用於9月3日至4日(星期一至二),下午6時至9時 *適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外) *6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞 *不可與其他優惠同時使用 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知


KFC