kongsolo jetso expired

嘉頓有限公司【載譽歸來!買嘉頓麵包換購愛心多士爐】

嘉頓有限公司【載譽歸來!買嘉頓麵包換購愛心多士爐】 由今日起至10月31日期間購買5包指定嘉頓麵包,加$299就可以換購,而且可以喺順豐站取貨,方便快捷,快啲換返去整愛心多士比至愛食啦~ 要知道換領詳情,即刻去以下網址睇睇啦: http://bit.ly/2C2skOr