kongsolo jetso expired

KFC 脆愛狂賞 Vol.5 – $20 四件巴辣香雞翼+細汽水

KFC 脆愛狂賞 Vol.5 – $20 四件巴辣香雞翼+細汽水 如果你十歲生日收到十萬蚊做生日禮物會點做? 我就會攞晒d錢去kfc買$20四件雞翼加細汽水,請晒我d親朋戚友食,唔駛日日數銀紙咁辛苦啦! #脆愛狂賞 #巴辣香雞翼 #十萬蚊買到幾多隻雞翼 #幫我計計 *「$20 四件巴辣香雞翼+細汽水」優惠只適用於9月3日至9月5日(星期一至三),上午11時後供應 *適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外),不適用於好味速遞及外賣自取 *不可與其他優惠同時使用 *食品供應以餐廳之訂定為準 *如有任何爭議,Birdland (Hong Kong) Limited保留最終決定權 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知


KFC