kongsolo jetso expired

荃灣千色匯消費送 許廷鏗「停半分鐘聽一闋歌」拍照會入場證 (送完即止)

荃灣千色匯消費送 許廷鏗「停半分鐘聽一闋歌」拍照會入場證 (送完即止) 許廷鏗 Alfred Hui Fans 請注意!#10月14日 你將有機會同偶像零距離合照!由即日起您只需喺荃灣千色匯以電子貨幣消費滿港幣$400或以上,憑最多兩張不同商戶發出的即日電子機印發票,即可換領荃灣千色匯 x 許廷鏗「停半分鐘聽一闋歌」拍照會入場證乙張,當日即場獲得與許廷鏗合照機會乙次及獲得相片乙張 荃灣千色匯x 許廷鏗「停半分鐘聽一闋歌」拍照會 日期:2018年10月14日 時間:3:00pm 地點:荃灣千色匯I (三樓平台花園) 入場證換領詳情 換領日期:即日起至10月14日 換領時間:10:00am – 10:00pm^ 換領地點:荃灣千色匯I (商場1樓禮賓部) 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知