kongsolo jetso expired

【#賞您大家樂50週年紀念版八達通】

【#賞您大家樂50週年紀念版八達通】 轉眼間,喺香港土生土長嘅大家樂今年50週年喇~ 過往50年嘅歲月裡面,大家樂唔多唔少都同你記載住一種充滿回憶嘅味道!為咗慶祝呢份喜悅,大家樂一於用行動證明,大送獎品俾一直支持大家樂嘅你哋!得獎者將可獲得「#大家樂50週年紀念版八達通」一套,名額共50名。 玩法: 1. 於推廣期內「早市 (上午6:00-11:00) 與茶市 (下午2:30-5:30)」以最高累積消費淨金額總值(扣除其他折扣與樂賞錢)計算首50位參加者,就會得到儲值額$50 大家樂50週年紀念版八達通乙張! 2. 參加者必須於9月30日前登記成為會員,於每次消費前參加者必須以已登記之八達通進行會員識別程序後,會員必須以八達通完成是次交易(如用其他交易方式進行交易,則不會計算在內) 推廣期:2018 年 10 月 2日至15日 得獎名單將於2018年10月26日前於大家樂 Café de Coral Facebook 專頁公布得獎名單。名單公佈後指定日子內以大家樂 Café de Coral Club100會員內部系統所顯示之會員個人資料及聯絡方法將以大家樂Club100會員內部系統之記錄作準。得獎者需提供個人資料 (英文全名、電話號碼、電郵及通訊地址) 供會員核實身份及領取獎品用;逾期者之得獎資格將一律作廢。 活動條款及細則: https://bit.ly/2N7AZQ1 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知