kongsolo jetso expired

【豊洲水產喬遷之喜大割引 每個丼飯減$50】

【豊洲水產喬遷之喜大割引 每個丼飯減$50】 為慶祝日本豊洲水產喬遷至豊洲市場,及感謝築地市場多年嚟貢獻同埋帶畀香港人嘅回憶,豊洲水産海鮮丼専門店決定係10月6日(築地市場喬遷)及下星期四10月11日(豊洲市場開幕)進行大酬賓! 凡惠顧任何丼嘅食品均減$50❗❗一個丼減$50,二個丼就減$100,如此類推,記住只限主餐牌入面嘅丼類食品,咁筍,快啲約埋朋友一齊嚟喇! 分店地址: 油麻地彌敦道558-560號譽發廣場1樓 2869 6289 灣仔謝斐道415-421號積福大廈地下B舖 2808 0292 如有任何爭議,豊洲保留最終決定權。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知