kongsolo jetso expired

永安旅遊爆賞星期三新加坡航空機票每位最高減 $300

永安旅遊爆賞星期三新加坡航空機票每位最高減 $300 【#爆賞星期三】新加坡航空機票每位最高減$300 新加坡航空已經提供香港航線服務60年啦!唔止元老級,連服務都係排名全球最佳航空趁有減價梗係唔洗諗直奔新航懷抱!折後新加坡$980起,馬爾代夫$2,650起,澳洲$2,100起! 即訂:http://bit.ly/2A0vZcJ 優惠只限會員聽日(10月10日)下午1點至4點,經網上預訂新加坡航空來回機票,憑以下推廣碼每位最高減$300! 短途航線每位減$200(推廣碼GT896) 長途航線每位減$300(推廣碼GT102) 詳情:https://bit.ly/2Qxzn4e 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知