kongsolo jetso expired

TIGER 虎牌 保溫保冷杯 $99

TIGER 虎牌 保溫保冷杯 $99 #沙田專門店周年慶典 . 由於反應熱烈, 我地決定今個星期加推多一款$99每周限定, 多謝大家支持 . *每人每次限買3個 *數量有限, 售完即止 *只限沙田中心專門店 . #TIGER #虎牌 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知