kongsolo jetso expired

惠康超級市場: 【超級換購優惠】

惠康超級市場: 【超級換購優惠】 買滿$60加 $17 就可以換到金象牌即食茉莉香米飯170克 2盒^啦 ,優惠只限10月10日咋 ✨! 喺時候嚟惠康入貨啦 ~ ^買滿$60可換購各款產品各1組,買滿$120可換購同款產品各2組,如此類推。優惠以單一收據及折實價計算。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠並受條款及細則約束。 優惠期: 10/10/2018 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知