kongsolo jetso expired

吉野家【繼續係$20!】【三點三下午茶又嚟喇!】

吉野家【繼續係$20!】【三點三下午茶又嚟喇!】 大家熟悉嘅3點3下午茶又返嚟喇!依然係$20,依然有飯/烏冬、有腸、有胡麻豆腐、有嘢飲!之前收到唔少朋友就3點3下午茶作出嘅查詢,我哋就喺到一次過答返大家啦! Q : 3點3下午茶喺幾點開始? A : 3點3下午茶,真係下午3點3開始㗎! Q : 做乜下午茶時間越嚟越遲呀? A : 下午茶時間照常不變呢,只係「3點3下午茶」系列先係下午3點3開始! 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知