kongsolo jetso expired

【香港仔有獎問答遊戲~送出電影《翠絲》戲飛共20張】

Lionrockdaily香港仔 【香港仔有獎問答遊戲~送出電影《翠絲》戲飛共20張】 《翠絲》係第一部直接以跨性別為題嘅香港長篇劇情電影,由資深電影人舒琪及廖婉虹監製,第11屆鮮浪潮國際短片節「最佳導演」及「鮮浪潮大獎」得主李駿碩執導,香港電影金像獎最佳男配角姜皓文破格主演,連同三屆香港電影金像獎及去年台灣金馬獎影后惠英紅傾力演出。 **有獎問答題目:《翠絲》嘅男主角係邊位呢?** 我哋會選出10位支持者,每位獲贈電影《翠絲》戲飛2張。 遊戲玩法: 1. Like「 Lionrockdaily香港仔​ 」fb專頁 2. Like「 天下一電影 One Cool Film 」fb專頁 (https://www.facebook.com/onecoolfilm/) 3. Share呢個Post(必須設定為公開帖子) 4. 喺Comment留低答案 5. Tag 3位Facebook朋友 *截止日期:2018年11月9日至2018年11月13日中午12時正 *參加者必須完成以上任務 *如有任何爭議,Lionrockdaily香港仔將保留最終決定權 得奬者會以PM通知及詢問地址作郵寄戲飛之用 特別鳴謝: 天下一電影製作有限公司  https://www.facebook.com/lionrockdailyhk/videos/346965349412664/?__xts__%5B0%5D=68.ARB4gdUKeRM32JsQsbio4vseHpcZN4cRj-cCAcC73Aco5WzT7CHMDhmSjiELwcfnuY3W_9ivv0elEasQvo4Ev_6iEsrU-8XHF8LqBz0eU5gVWLQO6c6Em3qdOP0FL0EOZllaE5d1S59Wx68gI8dKPD5A4_-hCEialeWLMa0AbjUQWH14YZang2pRzfFxfGX03_R59bIJLgUKy3drAoGNpQMOYDhz-Un2K_ZAFob-V_oUGsyCiYE0P8Idjxy6KrHGlR72&__tn__=-R