kongsolo jetso expired

大家樂天天超值早餐優惠價 $26

大家樂天天超值早餐優惠價 $26 無論你鍾情於早餐食三文治,又或者要食個熱辣辣嘅湯粉先滿足!咁呢個新推出嘅超值早餐一定滿足到任何人。 一個餐有齊雪菜肉絲米粉、火腿蛋三文治,仲有奶茶或咖啡俾你揀,重點係$26…$26咋!嚟嚟嚟~ 嚟 #大家樂 嘆返個超值早餐~ 任何人都值得擁有! #CafedeCoral #CafedeCoralhk #超值早餐 #可能係世界上最超值嘅早餐 #歡迎任何人惠顧 #用早餐填飽任何人 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知