kongsolo jetso expired

7-Eleven 只限 2 天 快閃著數優惠推廣

7-Eleven 只限 2 天 快閃著數優惠推廣 【#快閃著數】每次行入 #7ElevenHK 都總有優惠~ 睇下今期快閃著數有咩先! 1) 【$5/件*】豆本豆豆奶360毫升 2) 【$9.5/件*】東海堂紅豆銅鑼燒 *有效期由11月19日早上7時起至11月20日。優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳品。 #Jetso #逢星期一及二 #只限兩天 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知