kongsolo jetso expired

惠康兩天快閃價 $10 買頭抽 / 啤酒 / 抹手紙 / 印民撈麵

惠康兩天快閃價 $10 買頭抽 / 啤酒 / 抹手紙 / 印民撈麵 提提你! 今日同聽日(19-20/11) 嚟惠康買李錦記雙璜醇釀頭抽500毫升$10樽咋!藍妹細樽裝啤酒330毫升都係$10支 ! 咁抵!喺時候嚟惠康入貨啦 以上優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠並受條款及細則約束。 優惠期: 19-20/11/2018 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知