kongsolo jetso expired

KFC:新店優惠券 @apm店

KFC:新店優惠券 @apm店 【觀塘APM載譽歸來啦!】 觀塘嘅朋友可以繼續食雞啦! APM分店今日以全新風格裝修示人,繼續同大家一齊分享快樂! 嚟食嘢嘅時候記得用埋優惠券呀! #優惠券 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知