kongsolo jetso expired

KFC:新店優惠券 @火炭店

KFC:新店優惠券 @火炭店 火炭作為美食沙漠嘅第二把交椅,而家都有好嘢食啦! 因為KFC火炭分店返咗嚟啦,以全新面貌繼續同大家一齊食雞! 記得帶埋優惠券一齊嚟啦! #優惠券 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知


KFC