kongsolo jetso expired

KFC 低至半價 $50 / 6 件雞

KFC 低至半價 $50 / 6 件雞 隔咗一排星期一二無得瘋狂食雞係咪有啲空虛? 一見到呢幅圖,就唔使多講啦~ 嚟緊星期一二,50蚊6件雞,加9蚊多一份格格脆薯塊! 即刻約晒親朋戚友一齊嚟KFC食雞啦! #50蚊6件雞 #一齊嚟瘋狂食雞 #如果有人一次食12件 #話我知 *每人只可以$50購買6件雞一次 及 以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次 *只適用於2018年11月26日至27日(星期一至二),下午6時至9時 *適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外) *6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞 *不可與其他優惠同時使用 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知


KFC