kongsolo jetso expired

ong Kong Movie 送出《你好,之華》導演岩井俊二親筆簽名信一封!

Hong Kong Movie 香港電影 【 HONG KONG MOVIE 送大禮 】《你好,之華》 Hong Kong Movie 送出《你好,之華》導演岩井俊二親筆簽名信一封!(名額5個)。參加者需參照遊戲玩法及回答問題,Hong Kong Movie 團隊將會選出答得最有創意嘅參加者,即可獲獎,遊戲時間由而家開始至12月2日下午12時。 遊戲玩法 Rules: 1.「Like/讚好」我地「Hong Kong Movie 香港電影」Facebook 專頁 2.「Like/讚好」及「Share/分享」 Facebook 送大禮個Post 3. 在「Comment/留言」中tag3個想同佢睇《你好,之華》嘅朋友 4. 在遊戲網站 https://campaign.hkmovie6.com/LastLetter2 以Google或Facebook登入(其電郵及名稱將為核對得獎者身分及領獎之用),再回答問題,然後按提交。 https://www.facebook.com/hkmovie6/videos/297324734238798/?__xts__%5B0%5D=68.ARBU8poz88JLzKAsHBzRjgKVHhmHdhvwfaTxOaawkPRLwpA8yRkH9PT1C7O2r40aT6CinmY7ZRQzveGNh17Q3oVpP-xbQIj5uxgrs1KyheQIPHC32VELC_24rSkjByoN2SI_Qkf0zu1f5n4kMgiJRK4qOTsIucCg6UiqgdBU_XAwnLgaUgVBxaWZGhFNe_GKjNxyw1CkBXkqxUP3Xd3Y3QybPWZUJcPGWejXCyj8pgqznFLKe61gqse-YcDjN2-DWKfZTAFt35zwv7CkdNRTqn29qif0Lh2dfva3n02qra2gfbUB0eRLzs2MTK9GJBorYnNe6xBNtptymz_zB8QjHfoCbDpaa9eL2taem_2jLQDkrMkKxagnEpddKYtH7b6JITo&__tn__=-R