kongsolo jetso expired

AEON Stores 新到咗好多款冬天衣物,精選貨品將以7折發售。

AEON Stores 新到咗好多款冬天衣物,精選貨品將以7折發售。 AEON新到咗好多款冬天衣物,有 #棉褸、#夾棉外套、#防風外套、#羽絨背心 同埋外套,以下精選貨品將以7折發售。買緊聖誕商品嘅您哋,不妨去下服裝部尋寶喇????????????~ 大家記得幫自己衣櫃轉季喇,不然冷親感冒聖誕就無得hohoho ????更多聖誕推廣資料:https://is.gd/8UYAKE