kongsolo jetso expired

香港百佳超級市場 【火鍋必備材料】

香港百佳超級市場 【火鍋必備材料】 講到打邊爐,梗係喺屋企打最舒服,想食咩自己揀,想點食自己話事,又唔使出去同人逼,即刻睇下今期百佳有咩精選食材推介,買齊湯包、靚料,今晚就烚一烚啦! 而家至12月13日,火鍋材料優惠: 小肥羊清/辣湯火鍋底料130-235克,$29.9/包 佳之選水餃540克,$40/2包 日本入口真打烏冬5個裝,買1送1 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #Warm心過冬 #打邊爐的季節 #火鍋必備材料 PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知