kongsolo jetso expired

惠康超級市場: 【 ⚠️今期新登場!三養 x KAKAO FRIENDS四重芝士拉麵!⚠️ 】

惠康超級市場: 【 ⚠️今期新登場!三養 x KAKAO FRIENDS四重芝士拉麵!⚠️ 】 ✨ KAKAO FRIENDS迷要留意喇! 來自韓國嘅三養 x KAKAO FRIENDS四重芝士拉麵登陸惠康啦! 食落芝士味好香好濃,啱哂芝士控嘅您! 仲有埋咁可愛嘅Muzi包裝~ 真係好吸引啊! 而家惠康賣緊$33.9咋,快啲tag埋身邊嘅家人/朋友一齊去買啦! 貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售完即止。優惠並受條款及細則約束。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知