kongsolo jetso expired

西敏旅行社: 港航Mega Sale 來回沖繩$880起

西敏旅行社: 港航Mega Sale 來回沖繩$880起 即日起訂購沖繩機票$880起、首爾/杭州/北京$1,160起、大阪$1,650起、峇里$2150起、洛杉磯/三藩市$3680起,尚有其他優惠航點,即刻打嚟訂飛啦! 訂購日期:即日 - 20/12/2018 出發日期:2/1/2019 - 4/7/2019 立即訂購:23139750 / 23139800 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知