kongsolo jetso expired

7-ELEVEN : 韓國黃金龍蝦海鮮湯杯麵 $20

7-ELEVEN : 韓國黃金龍蝦海鮮湯杯麵 $20 【韓國直送】 杯麵界「名牌」,ROSAPACIFIC韓國黃金龍蝦海鮮湯杯麵???? $20! 用馬鈴薯製成彈牙麵條,再加入龍蝦肉,配合濃郁鮮甜嘅湯底????,豐富鮮味令你重新定義韓國杯麵! #7ElevenHK #rosapacific #黃金龍蝦海鮮湯杯麵 #韓國直送 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知