kongsolo jetso expired

惠康兩天快閃價 $10 同聽日(24-25/12) 嚟惠康買淳茶舍各款茶類飲品1.2公升

惠康兩天快閃價 $10 同聽日(24-25/12) 嚟惠康買淳茶舍各款茶類飲品1.2公升 【兩天快閃價 $10】 提提你! 今日同聽日(24-25/12) 嚟惠康買淳茶舍各款茶類飲品1.2公升$10 支咋!明輝印尼蝦片80克都係$10包! 咁抵!喺時候嚟惠康入貨啦 ~ 以上優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠並受條款及細則約束。 優惠期: 24-25/12/2018 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知