kongsolo jetso expired

【GIRLTALK送你電影《職場女王攻略》優先場門票】

有班女仔 Girltalk 【GIRLTALK送你電影《職場女王攻略》優先場門票】 邊個話老咗唔可以追夢?雖然人大咗,生活就會有越來越多負擔顧慮,但永遠唔好忘記人生只有一趟,好好為夢想努力! —————————————— 只需完成以下步驟,即有機會獲得《職場女王攻略》優先場門票2張: 1. 讚好 有班女仔 Girltalk Facebook 專頁,及「分享/Share」此Post 2. Tag @ 1位朋友,寫出你的40歲夢想生活和原因啦! 3. 到 http://bit.ly/2rSCdGz 填妥你的資料以作登記就可以了。 —————————————— 《職場女王攻略》優先場: 日期:2019年1月10日(星期四) 時間:9:50 p.m. 地址:MOVIE TOWN (Hse 3) (L1, Phase 1, New Town Plaza, Shatin) 電影發行: 洲立影片 —————————————— - 截止日期為12月30日23:59 - GIRLTALK將選出回答最特別的15名幸運兒,得獎名單將於12月31日公佈,確認訊息及領獎詳情將直接INBOX予得獎者。 - 內容不可抄襲及侵權 - 如有任何爭議,GIRLTALK將保留最終決定權 - 所收集的個人資料只作是次活動之用 https://www.facebook.com/hkgirltalk/videos/343916962859280/?__xts__%5B0%5D=68.ARDhkSg-NWNzw8cCI-XlC7UvsDZl97e9LRh-EmgLOfKSY_XbqR5lqsYGX3Ifg4NI1DDEmYDo0OY8MDI5TqIyI0GPn-6sZMiQIwBDGWL8s8yJbDby6VS7wSOgTTyK1c6BV9DKaQGE8hSe-ZG8VOhIVGbycNnETWX0Yb1q0t51QUDtHKH6zKxfvPDVq-nxA0Y7V7BRe5GQ3GYlaZBDzDum1GY8MOzqCQ0CCRLwUQRv5och7YYfc1P_alAI5S0-nQx0sz82Umme0YPywfJf_lG8-KD-bUwe_kEgG-SrDCzJaFYOvbEX2aUyfuF_HJ_BVvYnussAcQMU5zXof8k4x7fcA3XpOkP0aRMH8cddexudyncXwFg_JCJo8A5UYpDGZjCpDrX-&__tn__=-R