kongsolo jetso expired

123 by ella 年終狂賞賞您 $15 票尾現金券

123 by ella 年終狂賞賞您 $15 票尾現金券 【年終狂賞 賞您$15票尾現金券】 嘩嘩嘩年終狂賞開始咗啦,由即日起至1月3日,全場購買貨品2件或以上折實價滿$80,即賞您$15票尾現金券下次用 嘩,咁荀優惠唔係成日有架????,店內仲有好多優惠等緊您,您都快啲把握機會今個星期嚟掃貨啦! 優惠期: 27/12/2018 – 03/01/2019 查詢熱線:3512 3252 辦公時間:09:00 – 17:45 (星期一至五) 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知