kongsolo jetso expired

【每週送船飛之第十二週】

MacauPass 澳門通 【每週送船飛之第十二週】 中南區、北區消費嘉年華除左可以用MPay消費享受隨機立減及抽奬之餘,仲可以透過“澳門玩得喜”(Wechat ID: MacaoHappyPlay)到指定商戶享受消費優惠,大家快啲關注啦!   而家只要跟住以下步驟,將會每週有2位幸運兒可以得到雙人來回港澳船飛!???? 咁吸引~大家仲唔快啲參加?    參加 #週週送船飛 方法:   ???? 1) 讚好及分享本帖文(設定為公開)   ???? 2) 於本帖文留言tag三位朋友:「MPay消費最高立減68蚊!總之!用MPay畀錢就係抵! @朋友名 @朋友名 @朋友名 一齊抽大奬!」   本週分享:2018年12月31日-2019年1月6日 截止日期及時間:2019年1月6日 23:59 得獎名單公佈日期:2019年1月9日 https://www.facebook.com/Macaupasscard/photos/a.242129832505392/2194126903972332/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDWPOqe554eQvn-m0XGkGk0YzpNfN5aq9mDkuLRT4Ra0zPZuYt9hsSu5hLfHISbSVxnXwXcRjHyswaDhdIzzvyqnjYMuJdFoF67muxi5XMFc2E3wq15c2nkyUmV4XeGvymn_V556qe6vBX0LfWcOZcJTL14L9hg8-tFqjJvK8pDot40ITHTQdPX2uR2qAvC1iK0wOvGTWxsEXkvhJ3o5g4WOgnyPq3yu7_uMElUiuZGcXE9yR7YZv2rOt3u4RvlMYO9y_3cCKsCKziD5MI7sOW6aphKA24TUrOI0kGn_YeYZs8jlqKyjr9FBeKS-bnUyogc6PwSwT_I0kDZGdo8sgAQJg&__tn__=H-R