kongsolo jetso expired

TNG x 新渡輪買城巴機場快線來回車票可享低至 7 折優惠

TNG x 新渡輪買城巴機場快線來回車票可享低至 7 折優惠 【好消息 而家可以用TNG購買城巴機場快線來回車票 仲可享低至7折優惠】 仲帶散銀搭車?TNG用戶而家可以用我哋個App畀錢啦!即日起,TNG用戶可以於中環5號及6號碼頭新渡輪顧客服務站購買多條城巴機場快線嘅來回車票,仲可享低至7折優惠㖭!快啲叫埋朋友用TNG啦! 使用方法: 1. 開啟TNG 電子錢包:「付款」 -> 「 掃描付款」 2. 掃描職員提供的二維碼,完成付款! 受條款及細則約束 詳情請瀏覽: https://bit.ly/2D5lyq7 #TNG #TNGFinTech #fintech #eWallet 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知