kongsolo jetso expired

UNIQLO: 【#精選限定: HEATTECH 超極暖T恤】

UNIQLO: 【#精選限定: HEATTECH 超極暖T恤】 保暖至強! 近日又轉涼番,天氣反反覆覆,大家記得著好保暖衣物,唔好冷親呀! HEATTECH史上最保暖嘅產品 #HEATTECH超極暖嘅保暖度約為HEATTECH嘅2.25倍*! 絕對能為您Keep Warm! 由 #1月4日 起,指定男女裝HEATTECHT恤將進行限定優惠,唔好錯過喇! 指定男女裝HEATTECH 超極暖圓領T恤: 原價$199;優惠價 $149 - *與一般HEATTECH產品的CLO值進行對比的結果。(CLO值為服裝的保溫系數) - #UNIQLO #UNIQLOHK #LifeWear 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知