kongsolo jetso expired

惠康新年「豬」事有賞送足金金幣及其他豐富獎品!

惠康新年「豬」事有賞送足金金幣及其他豐富獎品! 惠康「賞」你豬事慳得醒,廿八両足金金幣等你贏! 依家至2019年2月4日嚟惠康購物滿$100或以上(以單一發票計算),即送你「『豬』事有賞卡」1張*,????一揭即中,人人有賞,有高達4,100,000份獎品等你贏????!快啲嚟惠康掃貨兼攞晒啲獎品返屋企啦! ????新年「豬」事有賞????隨時揭中以下豐富獎品????: 終極大賞:足金金幣一両(28名) 二獎:$500 惠康禮券(88名) 三獎:$100 惠康禮券(388名) 四獎:$50 惠康禮券(3,888名) 仲有更多未能盡錄… *每張收據限送1張。 此推廣活動不適用於惠康轄下之網上購物平台,包括「惠康為您送」及「惠康網購店取」網上購物服務。推廣受有關條款及細則約束,詳情參閱店內宣傳海報。如有任何爭議,惠康保留最終決定權。 推廣生意的競賽牌照號碼: 051462 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知