kongsolo jetso expired

KFC: 放完聖誕新年假又未到農曆新年,就已經心郁郁想holiday mood?

KFC: 放完聖誕新年假又未到農曆新年,就已經心郁郁想holiday mood? 不如嚟KFC食住雞頂住先啦! 嚟緊星期一二(1月7-8號)有50蚊6件雞! 加多9蚊加埋格格脆薯塊(普通)就可以同朋友一齊開心SHARE啦~ #50蚊6件雞 #放假會上癮 #食住雞頂住檔先 #食雞當放假 *每人只可以$50購買6件雞一次 及 以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次 *只適用於2019年1月7日至8日(星期一至二),下午6時至9時 *適用於全線香港餐廳 (海港城、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外) *6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞 *不可與其他優惠同時使用 · 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知