kongsolo jetso expired

惠康兩天快閃價 (7/1) 喜力大樽裝啤酒 650 毫升 $10

惠康兩天快閃價 (7/1) 喜力大樽裝啤酒 650 毫升 $10 【兩天快閃價 $10】 提提你! 今日同聽日(7-8/1) 嚟惠康買喜力大樽裝啤酒650毫升$10樽咋!珍珍牛仔片38克$10/2包 ! 咁抵!喺時候嚟惠康入貨啦 以上優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠並受條款及細則約束。 優惠期: 7-8/1/2019 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知