kongsolo jetso expired

【第二張戲票半價優惠,只在英皇戲院中環娛樂行!】

【第二張戲票半價優惠,只在英皇戲院中環娛樂行!】 現凡購買2019年1月5日起《梵高.永恆之門》中環娛樂行之正價戲票,即可享第二張戲票半價優惠! 榮獲威尼斯影展最佳男主角及本屆金球獎最佳男主角提名(劇情片組),威廉迪福讓我們看見最真實的梵高! 上撲飛、搶先睇好戲︰http://bit.ly/2SibeA0 *不可與其他優惠同時使用 #上網買定飛 #手續費唔使畀 #入場用手機 #唔使再印飛 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知