kongsolo jetso expired

送出韓國人氣大熱「Mochi Mochi 柴犬豆豆暖包」

炑八韓烤 MeokBang Korean BBQ & BAR 【1月生日優惠!????????????】 1月既壽星仔女生日快樂(생일축하해요)!!????今個一月,就為1月生日壽星們添上無窮「暖」意 ,送出韓國人氣大熱「Mochi Mochi 柴犬豆豆暖包」 ????(款式隨機送出),喺狗年既最尾一個月實行「送」 狗????迎豬, 迎接農曆新年!!攬住佢實暖笠笠,今個冬天不再冷啦!記得喺下面留言tag番1月份生日嘅朋友仔,提早一日訂座食 #生日飯 啦!禮物 #數量有限,#送完即止 嫁???????? 條款及細則: 1. 優惠只適用於晚市及宵夜時段(惠顧人數須2位或以上)。 2. 最低消費為兩碟燒烤產品,方可享用生日優惠。 3. 須最少提前1天致電分店訂座,並於訂座時說明需要享用此優惠。 4. 凡2-4位訂枱,當月生日顧客可有一位名額及可換領「Mochi Mochi 柴犬豆豆暖包」一個。 5. 5位或以上訂枱,當月生日顧客則有兩位名額及可換領「Mochi Mochi 柴犬豆豆暖包」兩個。 6. 數量有限,送完即止。 7. 顧客可於生日該月份享用此優惠。 8. 此優惠可與其他優惠一同使用(信用卡優惠及Eatigo除外)。 9. 顧客享用此優惠時,餐廳可能要求出示身份證以作核實。 10. 如有任何爭議,炑八韓烤保留最終決定權。 https://www.facebook.com/meokbangbbq/?__xts__%5B0%5D=68.ARAha7F43I-iuG9aEg7X4NcsE8FT-aQjCn7PU4lIQ_WcFPXEo2AOPPoTuJRGyeQ00b5aflE3iAyJ5-72WYD4Y9ImScqal11ifVoFTuUqY5eFzxAsoC4N7PN9srDGPqfroy1ImGxSbDDrK_O0lzH6igHRJ-CoxU96VwUYBc0XXB8E8Yu3ZqvOsCJ6jzemkwBmPd76WJ0HNcmKlSK1JCR1sEFoUA&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF