kongsolo jetso expired

星晨旅遊: #特別優惠 #1月快閃72小時 2019第一擊!

星晨旅遊: #特別優惠 #1月快閃72小時 2019第一擊! 1月即刻送你特別優惠:限時3天,報指定 #韓國團 #馬來西亞團 最高勁減$500呀!想去其他地方都有勁減優惠,快D去星晨分行查詢啦! 名額有限快閃優惠 指定韓國、馬來西亞團│最高勁減$500 指定新春北海道、大阪團│最高勁減$300 指定新春印尼、越南團│最高勁減$200 指定新春高鐵團(貴州/張家界/桂林/廈門)│最高勁減$100+送美食1天團畀你去番禺或者中山 優惠只限分行報名 優惠期:1月12日至14日 資料:http://bit.ly/2D4cDEV #站站有樂 #快閃 #勁減 #優惠 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知