kongsolo jetso expired

KFC: 【食多啲食多啲!$15加配4件巴辣香雞翼!】

KFC: 【食多啲食多啲!$15加配4件巴辣香雞翼!】 2019年最緊要食多啲! 由1月16號開始一連5日,買指定套餐加15蚊就可以食多4件巴辣香雞翼啦! 快啲SHARE比朋友約埋一齊食雞翼啦! #15蚊加配4件巴辣香雞翼 #一個人食唔晒 #兩個人就啱啱好 #四個人一人一件都得 - $15加配優惠只適用於「M1 - M6 一人套餐」及「E1 - E3五重大盛巨盒」套餐 - 只適用於2019年1月16日至1月20日 ,上午11時後供應 - 適用於香港之肯德基餐廳(馬場分店、大球場及亞洲國際博覽館分店除外) ,不適用於外賣速遞、手機點餐服務及自助點餐機 - 不可與其他優惠同時使用 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知


KFC