kongsolo jetso expired

完成「BEA App」FPS x 5次 送 $20 OK電子現金券

完成「BEA App」FPS x 5次 送 $20 OK電子現金券 只限收到推廣短訊/電郵嘅銀行客戶 有東亞銀行戶口*嘅你快d睇下有冇收到推廣短訊/電郵: 每月首1,000名【完成「BEA App」FPS^ x 5次 送 $20 OK電子現金券】 分三個階段玩,可賺3張 x $20 OK電子現金券 「每月送$20 OK電子現金券」呢個推廣只限收到推廣短訊/電郵嘅銀行客戶,並成功於東亞登記電郵地址。 推廣期分三個階段: 1月18日至1月31日 2月1日至2月28日 3月1日至3月31日 此活動仲有兩重奬賞,客戶每成功完成FPS^交易5次即可獲大抽獎機會1次。交易次數及可獲得的抽獎次數不限。 另外,首500名完成階段一至三嘅FPS^交易可額外獲得「OK便利店 $20 電子現金券」。 ^指定交易=小額轉賬「轉數快」FPS資金轉出至任何香港東亞銀行賬戶或 其他本地銀行賬戶,並成功誌賬於該 戶口 推廣詳情: https://goo.gl/9PDT8Z 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知