kongsolo jetso expired

中國移動多款內地儲值卡 75 折優惠

中國移動多款內地儲值卡 75 折優惠 【儲值卡新春優惠!平均日費低至$4.9*】 嚟緊新春假期,想快閃大灣區/其他內地城市輕輕鬆鬆咁過?如果係嘅就記得出發前買定張儲值卡,即開即用,到時就唔使為搵Wi-Fi左撲右撲啦~ 即日起至2月12日,經Mylink App或者CMHK網店購買指定內地/大灣區儲值卡 ,都可以享有75折優惠,平均日費只係低至$4.9*!想今個新年返到內地可以平住上網就唔好錯過啦~即上 http://bit.ly/2W8JDTZ 購買啦! *以4G/3G大灣區30日儲值卡計算。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知