kongsolo jetso expired

百佳網店限定今日 (23/1) 頂上茉莉香米 8 公斤裝 $168 / 2 包

百佳網店限定今日 (23/1) 頂上茉莉香米 8 公斤裝 $168 / 2 包 【#百佳網店限定 – 快閃搶年貨第 7 擊】 今日(23/1)限定搶: 家居必備 – 金象牌頂上茉莉香米 8公斤裝 $168/2包 (原價:$97.9/包),快上 #百佳網店 搶購 – https://bit.ly/2TFYRhf 仲有更多新年精選優惠 – https://bit.ly/2H9tYR0 * 優惠只限23/1 早上10:00 – 晚上10:00,優惠受條款及細則約束。 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #快閃優惠 #辦年貨 #金象牌 #頂上茉莉香米 PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知