kongsolo jetso expired

【 PopWalk 送你帝苑酒店賀年糕點】

【 PopWalk 送你帝苑酒店賀年糕點】 新年又點少得傳統嘅賀年糕點~為咗同大家一齊慶祝農曆新年,PopWalk 天晉滙 送畀大家帝苑酒店嘅賀年糕點,包括招財瑤柱蘿蔔糕、如意芋頭糕或吉祥椰汁年糕乙份(價值$288/ 1 份),咁新年就可以同親朋戚友一齊分享啦~想贏得賀年糕點?只要 : ➡Like PopWalk 天晉滙 Facebook 專頁同呢個 Post; ➡入嚟 http://bit.ly/PW_WG_CNY-Redemption 填寫個人資料同回答問題「你最鐘意邊一款傳統賀年糕點及原因」; ➡留言「我想得到帝苑酒店嘅賀年糕點!」,再 Tag 3 個朋友; ➡完成以上步驟及最有創意嘅參加者,就有機會得到任何一款嘅賀年糕點禮券一張*(名額共 50 份,獎品會隨機派發) *得獎者需憑禮券於 2 月 1 日或之前 親身到尖沙咀帝苑酒店換領 活動日期 : 2019 年 1 月 23 日至 25 日中午 12 點
 得獎公佈日期 : 2019 年 1 月 25 日 條款及細則 : http://bit.ly/PW_WG_CNY-redemption_TnC https://goo.gl/VzSS6A 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知