kongsolo jetso expired

荃灣廣場《廉政風雲 煙幕》電影有獎遊戲

荃灣廣場《廉政風雲 煙幕》電影有獎遊戲  2 0 1 9賀歲片電影《廉政風雲 煙幕》班底有多位帝后級人馬 劉青雲 + 張家輝 + 林嘉欣組成最強卡士,一齊深入香港、澳洲揭開私煙買賣案件重重驚人黑幕 !! 而家更有機會免費贏電影換票證!  遊戲玩法: 1.「Like / 讚好」荃灣廣場Facebook專頁及此Post; 2.「Follow / 追蹤」荃灣廣場Instagram專頁; 3.「Comment / 留言」回答問題「你會想同邊個喺荃灣廣場睇呢套賀歲片呢?」; 4. 「Tag / 標籤 」3位朋友邀請佢地一齊玩!  獎品:只要做齊以上步驟而答案最有創意嘅35位朋友就有機會贏得《廉政風雲 煙幕》電影換票證2張!    遊戲細則 - 遊戲截止日期為2019年1月30日下午11:59。 - 每位參賽者必須完成上述步驟1-4。 - 每位參賽者只限參加一次及最多只會中獎一次。 - 得獎名單將於2019年1月31日公佈,得獎者會獲專人通知。 - 獎品不能兌換現金或其他優惠。 - 逾期領取禮品者,即當棄權。 - 活動中有關之時間皆以荃灣廣場用的時計為準。 - 荃灣廣場保留是次比賽的最終決定權。 - 荃灣廣場只會使用就本活動收集的個人資料作通知及領獎用途,資料絕對保密,並在完成相關用途之後一個月內將相關個人資料銷毀。除非參加者同意其個人資料用作直接促銷用途,否則參加者於活動期間所提供之個人資料,只會用作參與本活動及領獎事宜,荃灣廣場不會將參加者之個人資料用作其他用途,並會將個人資料保密。欲知更多詳情,可瀏覽荃灣廣場的私隱政策 ( http://www.tsuenwanplaza.com.hk/#/tc/privacy-policy)    #荃灣廣場 #TsuenWanPlaza #有獎遊戲 #廉政風雲煙幕 #賀歲片 https://goo.gl/XpLVaZ 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知