kongsolo jetso expired

一風堂世紀廣場一日限定優惠第二碗半價

一風堂世紀廣場一日限定優惠第二碗半價 【世紀廣場一日限定優惠】惠顧指定豚骨拉麵,第二碗半價! Surprise!驚喜嘅嘢總係隨時出現~只要喺 1 月 31 日嚟中環世紀廣場一風堂分店堂食惠顧指定豚骨拉麵,即享第二碗半價優惠!優惠拉麵數量有限,賣完即止,即刻就約埋朋友用至抵價歎拉麵啦! 推廣日期:只限 2019 年 1 月 31 日 推廣分店:只限中環世紀廣場分店 條款及細則請參閱:https://goo.gl/U2ru9m #1月31日限定 #中環世紀廣場分店限定 #第二碗半價好抵呀 #即刻約埋朋友啦喂 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知